GEÇMİŞ YAŞAM REGRESYON TERAPİSİ

GEÇMİŞ YAŞAM REGRESYON TERAPİSİ 

EĞİTMEN: Orkun SEYHAN

Geçmiş yaşamlarımızda deneyimlediğimiz acılar, yaralar; yorumlayamadığımız, kabullenemediğimiz olaylar, yüzleşilmedikleri ve iyileştirilmedikleri sürece bilinçaltımızda, enerji sistemimizde kalmaya devam ederler ve şimdiki yaşamımızda kendilerini öfke, saldırganlık, kibir, kıskançlık, suçluluk, utanç, kendini değersiz görme vb. olumsuz duygular; ilişkilerde yaşanan sorunlar, fobiler, korkular, bağımlılıklar, hastalıklar ve benzeri birçok olumsuz durum olarak gösterirler.  

Huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmemizi engelleyen birçok rahatsızlığın, takıntıların, istenmeyen durumların, davranış kalıplarının, ruhsal sıkıntıların ardında bir geçmiş yaşam şoku, travması vardır. Geçmişte deneyimlenmiş olan büyük acı, enerji bedenimizde, enerjinin serbestçe akmasını engelleyen bir blokaj oluşturur ve bu blokaj çözülene kadar, bütün yaşamlarımızı ve tabi ki bu yaşamımızı da olumsuz yönde etkiler. Şifa gerçekleşene kadar, bir kısırdöngü içerisinde kalmamız kaçınılmazdır. İçimizdeki, geçmişe ait o olumsuz programı tetikleyen her olayda farkında olmadan hep o olaya bağlı olarak geliştirdiğimiz tepkiler, savunma mekanizmaları, "huy" adını verdiğimiz davranış kalıpları mekanik olarak devreye girer. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşarız.

Regresyon çalışması, beraberimizde bu yaşamımıza taşıdığımız geçmiş hayatların travmatik izlerini çözerek yaşamımıza şifa getirebilen çok etkili bir çalışmadır. Bu çalışma, problemin kökeni üzerinde çalışır ve güvenli bir şekilde onu dönüştürerek şifalandırır. Kök sebebi bulup çözümlemeden, sorunları çözmek, hastalığı sağlığa çevirmek mümkün değildir. Her fiziksel sorunun ardında duygusal bir kök neden vardır. Geçmişe döndürülüp oradaki travma nötralize edilip, o yaşamın şimdiki yaşamımız üzerindeki etkilerini fark ettiğimizde, bu yaşamdaki semptomlar ya tamamen ortadan kalkar ya da hayatımıza keyifle devam edebileceğimiz noktaya kadar azalır; akıl karışıklığı, acı, üzüntü, korku, taşınan yüklerin ağırlığı, çaresizlik, suçluluk gibi duygular bizden uzaklaşır; kendi ruhumuza ait olmayan hallerden kurtulup rahatlarız ve giderek kendi gerçek varlığımızı deneyimler hale geliriz. Geçmiş yaşam çalışması aracılığıyla derin seviyede; fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal şifaya kavuşabiliriz.