YARATICI DRAMA

SÜRE:

YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama herhangi bir konuda doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak bir grupla, grubun yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Yaratıcılığının farkında olan birey yaşadığı çevrenin de farkındadır ve çevresindeki tüm etkileşimlere de açıktır.

Yaratıcı drama yöntemiyle kendisi ve dış dünya ile ilgili farkındalığı gelişen bireyin özgüven ve liderlik becerileri desteklendiğinden bireyin yaşamda karşılaştığı problemlerle baş etme gücü artar.

Yaratıcı Drama çalışmasında;

 • Çocukların yaratıcılık özelliklerini geliştirmek,
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme,
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme,
 • İletişim becerileri geliştirme,
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,
 • Kendini tanıma,
 • Problem çözme becerilerini geliştirme,
 • Dil becerilerini geliştirme,
 • Dinleme becerilerini geliştirme,
 • Bireylerde, grup planlaması ve grupla karar verme yeteneğini geliştirme
 • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.