YARATICI DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

SÜRE: 1 Gün

YARATICI DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

EОİTMEN : Yusuf SEYHAN

EОİTİM HEDEFLERİ: Küreselleşen dünya ekonomiyi de küreselleştirdi. Dolayısıyla hepimizin az ya da çok parçası olduğu iş dünyasında her geçen gün şartlar zorlaşıyor. Bizi öne çıkaracak nokta ise ldquo;yaratıcılık rdquo;.

Yaratıcılık doğuştan gelen bir yetenek değildir; birkaç basit adımla sonradan geliştirilmesi mümkündür. Öncelikle kişinin kendisinde problem çözücü, değişiklik ve farklılık yaratıcı bir yeteneğin olduğuna inanması gerekir. Yaratıcılığı geliştirebilmek için yüksek standartlar ve büyük umutlara sahip olmak gerekir. Çoğu zaman bizi hayrete düşüren ve hayranlık uyandıran icatlar yaratıcı düşünmenin ürünleridir.

Günümüz iş dünyasında da yaratıcılıkla farklılığımızı ortaya koyabiliriz. Kişisel veya kurumsal hedefler belirleme ve disiplinli bir çalışmayla bu düşüncelerin sonuca dönüştürülmesi, bu alanda yaratıcılığın temellerini oluşturuyorlar. Bunları yaparken kişilerin, önlerine çıkan engelleri, kalıplaşmış düşünceleri, diğer insanların önyargılarını göz ardı etmeleri gerekiyor. Çünkü gelişen ve küreselleşen dünyada artık bir yerlere gelebilmek için farklı olmak, farklı olmak için de yaratıcılık kaçınılmaz bir gerçek.


EОİTİM İÇERİОİ

 • Problem tanımı ve çeşitleri
 • Yaratıcı kişinin özellikleri
 • Başkalarından farklı düşünme
 • Yargıyı geciktirme
 • Esnek düşünme
 • Spontanlık
 • Sentez yapmak
 • Yaratıcı düşünme engelleri
 • Yaratıcı düşünme evreleri
 • Tehditleri fırsata dönüştürme
 • Yaratıcı düşünme ile uygulamalı fikir geliştirme
 • Yaratıcı düşünme ile problem çözme teknikleri
 • Yaratıcı düşünen insanları modelleme
 • Problem tespiti
 • Problem Çözme