İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG)

SÜRE: 1 Gün

İSG TEMEL EОİTİMİ

EОİTİMİN AMACI:
Bilindiği gibi, İş Kanununun 77. maddesi ve "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimlerinden geçirilip belgelendirilmesi gerekmektedir.

İş kanunu 77. Maddesi: İşverenler; "...işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar..."

Eğitimde temel amacımız; çalışma yaşamında sık karşılaşılan tehlikeler ve doğuracağı riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve önlemek konusunda katılımcıları bilgilendirerek farkındalık yaratmak ve belgelendirmektir.

EОİTİM İÇERİОİ

 • İş Kazaları: İstatistikler ve Maliyeti
 • Yasal Mevzuat (İşveren ve Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri)
 • Tehlike ve Risk Kavramları
 • Güvensiz Durum ve Davranış Örnekleri
 • İş kazalarının Nedenleri ve Oluşumu
 • Sağlık Tehlikeleri
 • Gürültü
 • Mekanik Tehlikeler
 • El Aletleri
 • Elle Taşıma İşleri
 • Kaldırma İletme makineleri
 • Mekanik Titreşim
 • Toz
 • Basınçlı Kaplar ve İş Güvenliği
 • Yüksekte Çalışmalar
 • Termal Konfor
 • Bakım Onarım ve Güvenlik
 • Elektrik ve Güvenlik
 • Kapalı Alan Çalışmaları
 • Yangın Güvenliği
 • Kaynaklı İmalat
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Makine Koruyucuları
 • Tertip Düzen Temizlik
 • Afişlerle İSG