YA GÜZEL SÖZ SÖYLE YA DA SUS!

YA GÜZEL SÖZ SÖYLE YA DA SUS!

'' Bil ki; güzel söz söyle(yebil)mek için güzel hissetmek ve güzel hissetmek için güzel düşünmek gerekir. Çirkin söz için de aynı mantık geçerli olduğu için susmak daha faydalıdır.''