NEYDEN KORKMAN GEREKTİОİNİ BİL!

NEYDEN KORKMAN GEREKTİОİNİ BİL!

Farklı olup göze batmaktan değil herkesle aynı olup kalabalıkta kaybolmaktan kork.
Hatırla ki,
Her türlü ;Ürün'ün; Özel' üretimi;Seri' üretimine kıyasla çok daha değerlidir.