GALDIR GIÇINI?

GALDIR GIÇINI?

''Galk kiyin, gıravatını tag ve harekete keç.
Çaba köstermeden gim bir şey gazanmış bugüne gadar?
Güçüklüğünde birileri senin gıçını galdırmış olabilir ama yetişkinlerin hayatında gişi ancag gendi gıçını galdırırsa yol alabilir.
Hatırla ki, Ok hedefini kendi bul(a)maz, nişan alan ve yayı çeken biri gerekir.