'EОİTİM ŞART' SÖZÜNÜ DOОRU ANLA!

'EОİTİM ŞART' SÖZÜNÜ DOОRU ANLA!

''Maalesef 'Eğitim' ve 'Öğretim' kavramları karıştırılıyor bazen. Kuralları 'Bilmek' başka bir şeydir, kurallara 'Uymak' başka. 'Eğitim Şart' derken kırmızıda durulması gerektiğinin öğretilmesi değil, pratikte bunu uygulayacak 'Ahlakı' edinmemiz gerektiği kast ediliyor.''